dokumenty   historia    patron    hymn  samorząd uczniowski  kl. "0"  
klasy I-III  
 
 publikacje  plan lekcji   świetlica szkolna  RADA RODZICÓW   Przyjaciel Szkoły

Rada Pedagogiczna AdministracjaProjekty  Żywienie
Organizacja roku szkolnego 2013/2014    

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Tłuszczu

05-240 Tłuszcz, ul. Kościelna 1 
tel. 029 757 30 02 
 
e-mail:sp_tl_1@op.pl

" Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć."
Jan Paweł II
Łowicz, 14 czerwca 1999 r.

Projekt „Indywidualizacja nauczania – równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Człowiek - najlepsza inwestycja

                 Nasza szkoła                                     Certyfikat
            
PREZENTACJA
        
                   SZKOŁA PRZYJAZNA DLA 6- Latka     

 

A K T U A L N O Ś C I

OGŁOSZENIA

 

"Nie umiera ten,

kto trwa w pamięci żywych”

 

WYPRAWKA  DO KLASY I /2014/2015

 

SPOTKANIA ADAPTACYJNE
W ODDZIAŁACH  PRZEDSZKOLNYCH
W  ROKU  SZKOLNYM  2014/2015

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

 

 

 

 

 


odeszła od nas

ŚP. ELŻBIETA NOWAK

 

Wieloletni wicedyrektor, nauczyciel religii, edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu.

Zawsze zaangażowana i bez reszty oddana pracy pedagogicznej. Założycielka szkolnego koła Caritas, organizatorka wypoczynku dzieci i młodzieży.

Odszedł ważny dla naszego środowiska Człowiek: przyjaciółka, koleżanka, wychowawca, nauczyciel...

 

Z głębokim żalem żegnamy Cię Elu…

 

 

 

 

W lesie nad jeziorem Łęsk - IIIc

 

 

Klasy V w Górach Świętokrzyskich

 

REGULAMIN
NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

 

nauczyciel świetlicy

 

nauczyciel matematyki

 

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 

Dofinansowanie do zakupu podręczników
 „Wyprawka szkolna 2014”Wykaz podręczników dla klas 0 - III  2014/2015

 

 

 


Wykaz podręczników dla klas IV-VI 2014/2015

 

 

 

 

 

SUKCES NASZYCH UCZENNIC W KONKURSIE EDUSCIENCE!

 

 

 

Finał akcji :
„Jeśli dobre serce masz, pomóż dzieciom póki czas”

 

WYNIKI KONKURSU ZBIÓRKI MAKULATURY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Wyniki szkolnego konkursu języka angielskiego MY FAVOURITE ANIMAL


W tym roku również przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje

DLA RODZICÓW

Dzień Drzewa

Szkoła Czystych Rąk


SKO w naszej szkole

WYDARZENIA 2013/2014

KONKURSY
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

GAZETKA SZKOLNA
 NR 1 /2013     


ROK SZKOLNY 2012/2013           ROK SZKOLNY 2011/2012               ROK  SZKOLNY  2010/2011

Uwaga! Jeśli chcesz zamieścić informację lub zauważysz nieprawidłowości – pisz: mailto:sp2jp@wp.pl